ประกาศ/มติที่ประชุม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน
แนวทางดำเนินการของศูนย์ประสานงาน กสธท. พ.ศ. 2563 เขียนโดย ชมพร แววโนรี
การชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2564 เขียนโดย ชมพร แววโนรี
กำหนดให้ผู้สมัครสมาชิก กสธท. ใช้ใบรับรองแพทย์และใบสมัครสมาชิกตามแบบฟอร์มที่กำหนด เขียนโดย ชมพร แววโนรี
การขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพสมาชิก กสธท. ประเภทสมทบทุกกรณี เขียนโดย ชมพร แววโนรี
แจ้งการขออุทธรณ์คืนสมาชิกภาพ กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
แจ้งการเปลี่ยนแปลงรอบการสมัครสมาชิก และแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
แจ้งเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ กสธท. ประจำปี 2562 เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ขยายระยะเวลาการรับสมัครและสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
กำหนดการรับสมัครและสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
แจ้งการชำระเงินสวัสดิการต่ออายุ กสธท. รายเก่า ประจำปี 2562 เขียนโดย ชมพร แววโนรี
แจ้งเงื่อนไขระยะเวลาการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สมาชิก กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ประสานงาน สัญจร 4 ภาค (ภาคกลาง) ประจำปี 2561 เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี กสธท. เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่กองทุน เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ กสธท. เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ กสธท. ประจำปี 2561 เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง (กรณีพิเศษ) เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล