ประกาศ/มติที่ประชุม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท. เขียนโดย รดีนุช
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เขียนโดย รดีนุช
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท. เขียนโดย รดีนุช
ประกาศผลการคัดเลือกเปิดซองสอบราคาร้านค้า เพื่อการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ในร้านอาหาร และร้านกาแฟ เขียนโดย รดีนุช
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ กสธท. จำนวน 2 ตำแหน่ง เขียนโดย รดีนุช
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาร้านค้า เพื่อการจำหน่วยอาหาร และเครื่องดื่มในร้านอาหาร และร้านกาแฟ เขียนโดย รดีนุช
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 (วาระพิเศษ) ประจำปี 2565 เขียนโดย รดีนุช
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 ประจำปี 2565 เขียนโดย รดีนุช
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 (วาระปกติ) ประจำปี 2565 เขียนโดย รดีนุช
การชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. ล้านที่ 3 สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2565 เขียนโดย รดีนุช
การชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. ล้านที่ 2 สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2565 เขียนโดย รดีนุช
การจัดโปรโมชั่น "ครอบครัวล้านที่ 3" เป็นเดือนสุดท้าย (ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 กันยายน 2564) เขียนโดย รดีนุช
กำหนดคุณสมบัติการรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 และ ล้านที่ 3 ประเภทสมทบ (คู่สมรส) และประเภทสมทบ (บุตร) เขียนโดย รดีนุช
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหมของสมาชิก กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ กสธท. จำนวน 2 ตำแหน่ง เขียนโดย ชมพร แววโนรี
กำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. เสียชีวิตเมื่ออายุ 86-90 ปี เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ขยายอายุการรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ขยายอายุการรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 รอบวาระพิเศษ ประจำปี 2563 เขียนโดย ชมพร แววโนรี