ประกาศ/มติที่ประชุม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน
กำหนดการรับสมัครและสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
แจ้งการชำระเงินสวัสดิการต่ออายุ กสธท. รายเก่า ประจำปี 2562 เขียนโดย ชมพร แววโนรี
แจ้งเงื่อนไขระยะเวลาการคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สมาชิก กสธท. เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ประสานงาน สัญจร 4 ภาค (ภาคกลาง) ประจำปี 2561 เขียนโดย ชมพร แววโนรี
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี กสธท. เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่กองทุน เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ กสธท. เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ กสธท. ประจำปี 2561 เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง (กรณีพิเศษ) เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก กสธท. เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ได้รับรางวัลทอง(ครั้งที่ 5 ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง(ครั้งที่ 4) เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
แจ้งการเปลี่ยนแปลงใบสมัคร กสธท. และเพิ่มใบรับรองแพทย์ กสธท. เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
กำหนดการรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำปี 2561 เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ กสธท. ครั้งที่ 2/2560 เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท. ได้รับรางวัลทอง(ครั้งที่ 3) เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง(ครั้งที่ 2) เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เขียนโดย Super User
เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. เขียนโดย Super User