ประกาศ/มติที่ประชุม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก กสธท. เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ได้รับรางวัลทอง(ครั้งที่ 5 ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง(ครั้งที่ 4) เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
แจ้งการเปลี่ยนแปลงใบสมัคร กสธท. และเพิ่มใบรับรองแพทย์ กสธท. เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
กำหนดการรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำปี 2561 เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ กสธท. ครั้งที่ 2/2560 เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท. ได้รับรางวัลทอง(ครั้งที่ 3) เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง(ครั้งที่ 2) เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท.ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง เขียนโดย จุรีพร เตมิยาจล
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เขียนโดย Super User
เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. เขียนโดย Super User