ภาพกิจกรรม

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท.    กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผุ้เสียชีวิต           ... More detail
ประธานกรรมการ กสธท. ร่วมลงนามกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ กสธท. ร่วมลงนามกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ กสธท. ร่วมลงนามกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) More detail
คณะกรรมการดำเนินการ กสธท. จับรางวัล Iphone 6s ครั้งที่ 1 คณะกรรมการดำเนินการ กสธท. จับรางวัล Iphone 6s ครั้งที่ 1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กสธท. และจับฉลากลุ้นรางวัล Iphone 6s ครั้งที่ 1 More detail
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี More detail
การประชุมวิชาการ กสธท. ล้านที่ 2 การประชุมวิชาการ กสธท. ล้านที่ 2 การประชุมวิชาการ กสธท. ล้านที่ 2 สวัสดิการที่ดีที่สุดของบุคลากรวิชาชีพสาธารณสุขไทย ณ จังหวัดอุบลราชธานี More detail
กิจกรรมการเผยแพร่รณรงค์แจ้งสิทธิพิเศษและสวัสดิการ กิจกรรมการเผยแพร่รณรงค์แจ้งสิทธิพิเศษและสวัสดิการ กิจกรรมการเผยแพร่รณรงค์แจ้งสิทธิพิเศษและสวัสดิการที่ดีที่สุดของวิชาชีพสาธารณสุขไทยสาธารณสุขสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 More detail
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 More detail
ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน More detail
ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลน่าน ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลน่าน ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลน่าน More detail
คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย เข้ามอบกรมธรรม์ให้ประธานกรรมการ กสธท. คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย เข้ามอบกรมธรรม์ให้ประธานกรรมการ กสธท. คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย เข้ามอบกรมธรรม์ให้ประธานกรรมการ กสธท. More detail