เนื้อหา

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1/2559 และฝ่ายจัดการ ในวันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 108-110 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 146 ราย