ติดต่อเรา

 logo

 สำนักงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.)

เลขที่ 199/8 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-496-1340 ต่อ 110-111 , 092-581-8080 , 092-592-4199  

โทรสาร 02-4087657

Line ID : 0925818080 หรือ Line ID : 0925924199