ติดต่อเรา

 logo

 สำนักงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.)

เลขที่ 199/8 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 0 2496 1340 ต่อ 110-111 , 09 2581 8080 , 09 2592 4199  

โทรสาร 0 2408 7657

Line ID : 0925818080 หรือ Line ID : 0925924199