ติดต่อเรา


logo

สำนักงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

เลขที่ 124/137 หมู่ 2 หมู่บ้านนนทรี 5 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 0 2496 1169 , 09 2581 8080 , 09 2592 4199  

โทรสาร 0 2408 7657

Line ID : 0925818080 หรือ Line ID : 0925924199