ติดต่อเรา

LOGO

 logo

 

สำนักงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 02-496-1340 , 092-581-8080

โทรสาร 02-4961342