การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

 1

          การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเพชรมณีชัย อาคารเพชรสะพานบุญ จังหวัดนนทบุรี

          กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท. / กสธท. และคณะกรรมการ สสธท. / กสธท. ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 191 ท่าน

          กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นางบ่าย ลาภูมมา สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

1 1

2. นายวินัย จิวโฮฮวด สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท
1 2

3. นางนวลฉวี ทาสี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพลบุรี จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

1 3

          ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิก มา ณ ที่นี้ด้วย

 

          และ กสธท. ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำจากงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
1. นางสาวสุพัตรา แดงพรม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด
2. นายประกิต สินธุอุทัย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด
3. นางสาวพิชญา แพทย์เกาะ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
4. นายสุชาติ แก่นจันทร์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด
5. นางสาวสุภานัน อุระโลก สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด

2 1

2 2

2 3

2

3

 

 

 

พิธีเปิดอาคารสำนักงาน กสธท.

         วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ กสธท. ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ณ บ้านเลขที่ 124/137 หมู่ 2 หมู่บ้านนนทรี 5 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 


พิธีวางศิลาฤกษ์และทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

         วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ร่วมกับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท./ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ สสธท./กสธท. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และสมทบทุนสร้าง “อาคารปฏิบัติธรรมและรับรองแขกแก้วสะพานบุญ” ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) และ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เวลา 08.29 น. ในโอกาสนี้ สสธท. และ กสธท. รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี รวมเป็นเงินโดยประมาณ 12 ล้านบาท ขออนุโมทนาบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

 

          การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

          กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท./กสธท. และคณะกรรมการ สสธท./ กสธท. ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 207 ท่าน

          กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวอภิกษณาภา ขันผักแว่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

2. นายเอกพงศ์ พิมตะวงศ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

3. นางนาง ศรีเมือง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

          ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิก มา ณ ที่นี้ด้วย

          และ กสธท. ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำจากงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1. นางสาวเสาวนีย์ พจน์แก่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด
2. นายชาตติการ ทั่วด้าว สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
3. นายชาญชัย เสมียนชัย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด
4. นายปถภณ พิริยะ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด