พิธีวางศิลาฤกษ์และทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

         วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ร่วมกับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท./ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ สสธท./กสธท. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และสมทบทุนสร้าง “อาคารปฏิบัติธรรมและรับรองแขกแก้วสะพานบุญ” ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) และ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เวลา 08.29 น. ในโอกาสนี้ สสธท. และ กสธท. รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี รวมเป็นเงินโดยประมาณ 12 ล้านบาท ขออนุโมทนาบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย เข้ามอบกรมธรรม์ให้ประธานกรรมการ กสธท.

คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย เข้ามอบกรมธรรม์ให้ประธานกรรมการ กสธท.

อ่านเพิ่มเติม: คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย เข้ามอบกรมธรรม์ให้ประธานกรรมการ กสธท.

มอบรางวัลทองคำ งานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงาน สัญจร 4 ภาค ภาคกลาง ประจำปี 2561

 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงาน สัญจร 4 ภาค ภาคกลาง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้
รางวัลทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล นางชมัยพร อำไพพันธุ์ 
รางวัลทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 4 รางวัล
1. นายประมวล อ่อนฤทธิ์
2. นางสิริพร หลากสุขถม
3. นางสาวจีระภา บุตรดา
4. นางสาวชลธิสา ฤทธิ์แสวง
รางวัลทองคำหนัก 1 สลึงครึ่ง จำนวน 2 รางวัล
1. นายศิริ เลิศไกร
2. นางสาวอุมาภรณ์ จันดา
 
 
JAD 3051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ กสธท. ร่วมลงนามกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

            พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ,เงินกองทุนสวัสดิการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ระหว่างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) , กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) (MOU) กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด นำโดย ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย นายก สสธท./ประธานกรรมการ กสธท. ในฐานะผู้ลงนาม นายเรวัตร วัฒนพานิช อุปนายกคนที่ 1  ในฐานะพยาน สสธท. นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล อุปนายกคนที่ 4 /รองประธานกรรมการ กสธท. คนที่ 2  ในฐานะพยาน กสธท. กับคุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในฐานะผู้ลงนาม และคุณภัททิยา ภาชนะทิพย์ ผู้จัดการ ทั่วไป บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในฐานะพยาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการชำระเงินค่าฌาปนกิจ สสธท. และค่าสวัสดิการ กสธท. ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศในวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด