โครงการประชุมวิชาการประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน ประจำปี 2566

 S 598074 0

       

           ในวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ จำนวนทั้งสิ้น 373 คน โดยแบ่งเป็นประธานกรรมการ จำนวน 54 คน กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 109 คน ผู้จัดการ จำนวน 65 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 145 คน จาก 86 ศูนย์ประสานงาน ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

           วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ในภาคเช้า ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. นายสิทธิบัญญ์ บุญสาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรูไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด พร้อมด้วยกรรมการ สสธท. / กสธท. มอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว สสธท. ล้านที่ 1 และ เงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 ให้กับผู้แทนของทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร ประธานกรรมการศูนย์ฯ และ นางอารี โคตรประทุม กรรมการ สสธท. / กสธท. ประจำศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เป็นผู้แทนในการรับมอบของสมาชิกรายนายยุทธศาสตร์ ดีอ่ำ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,007,895.78 บาท 2. นางจิรฐา อภิโชคเจริญสกุล ผู้จัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด เป็นผู้แทนในการรับมอบของสมาชิกรายนายวรรณจักร ทิพยศรี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,009,696.58 บาท ต่อมาเข้าสู่พิธีการเปิดการประชุมวิชาการฯ โดยมีนายสุรศักดิ์ ชัยชนะ อุปนายก สสธท. เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม / ประธานกรรมการ กสธท. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อน สสธท. ไปสู่อนาคตที่มั่นคง ยั่งยืน (CPCT GO TO THE FUTURG)” จากนั้น เป็นกิจกรรม Grand Opening MTPF 4 Million โดยมีการแสดงโชว์ชุดพิเศษ สุดอลังการในการเปิดตัว กสธท. ล้านที่ 4 อย่างเป็นทางการ โดยได้รับการสนับสนุนจากนายสิทธิบัญญ์ บุญสาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกและครอบครัวชาววิชาชีพสาธารณสุขไทย เพิ่มอีก 1 ล้านบาท ตามด้วยการนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกันระหว่าง สสธท. / กสธท. และศูนย์ประสานงาน โดยฝ่ายจัดการ สสธท. / กสธท. และในภาคบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของศูนย์ประสานงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มของผู้บริหาร 1 กลุ่ม และ กลุ่มของฝ่ายจัดการอีก 2 กลุ่ม และปิดท้ายกิจกรรมของวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์สุดหรรษา ใน ธีมงาน “สีสันแห่งท้องทะเล” โดยมีการแสดงดนตรีสดและการแสดงโชว์วัฒนธรรมอันงดงามของภาคอีสานจากวงโปงลางสะออน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนายสิทธิบรรณ บุญสาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรูไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้เข้าร่วมงานกันทุกคน

       วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เป็นการสรุปประเด็นจากการแบ่งกลุ่ม โดยมี ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ และมีนายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด / กรรมการ สสธท. เป็นตัวแทนนำเสนอของกลุ่มที่ 1 นางอุทัยวรรณ สมบัติ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด เป็นตัวแทนนำเสนอของกลุ่มที่ 2 และนางสาวพรปวีณ์ สุริยะก้านตรง รองผู้จัดการ สสธท. / กสธท. เป็นตัวแทนนำเสนอของกลุ่มที่ 3 ทั้งนี้ ในนาม สสธท. / กสธท. ขอขอบคุณประธานกรรมการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ รวมถึงให้การสนับสนุนร่วมกันพัฒนางานฌาปนกิจ อย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา ตลอดจนความร่วมแรงร่วมใจของศูนย์ประสานงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ และบุคคลในครอบครัว ลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคง เข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้จะก่อเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจ จากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และในอนาคตเรายังคงมุ่งมั่น พัฒนางานฌาปนกิจ ให้มีความรุ่งเรือง มั่นคง ก้าวหน้า เพื่อให้เป็นสวัสดิการที่ดีที่สุดของคนวิชาชีพสาธารณสุขไทยทั่วประเทศต่อไป

 

 ภาพบรรยากาศงาน

 

 

 

 

 

 

S 598070 0

 

S 598072 0

S 598073 0

S 598075 0

 

 

 

 

 

 

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

 3

          การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเพชรมณีชัย อาคารเพชรสะพานบุญ จังหวัดนนทบุรี

          กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท. / กสธท. และคณะกรรมการ สสธท. / กสธท. ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 528 ท่าน

          กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

1. นางผ่องศรี ซื่อตรง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

6 1

2. นายจำนง สอนโก่ย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
6 2

3. นายเชาว์ โชติคุณ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

6 3

          ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิก มา ณ ที่นี้ด้วย

 

          และ สสธท. / กสธท. ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำจากงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 จำนวนทั้ง 11 รางวัล ดังนี้

S 12926978

1. นางเนาวรัตน์ ชาประสิทธิ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด
2. นายยุทธศักดิ์ อนาชัย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด
3. นางจีรพรรณ โนนเปือย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูณณ์ จำกัด
4. นายพิเชษฐ์ คิดเห็น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
5. นางสาววาสนา ครื้นจิต สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด
6. นายสุทร สุขรอบ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด
7. นายแพทย์ชัชวาลย์ ก่อสกุล สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด
8. นางปาริชาติ แสนชาติ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด
9. นางสุดาพร วงษาเนาว์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด
10. นางธนิดา กุสุมาลย์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด
11. นายจรัญ เผือดจันทึก สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด


 

 

1

2

DSCF4806

 4 1 2

5 2

 

 

 

 

พิธีเปิดอาคารสำนักงาน กสธท.

         วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ กสธท. ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ณ บ้านเลขที่ 124/137 หมู่ 2 หมู่บ้านนนทรี 5 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 


การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

 1

          การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเพชรมณีชัย อาคารเพชรสะพานบุญ จังหวัดนนทบุรี

          กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท. / กสธท. และคณะกรรมการ สสธท. / กสธท. ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 191 ท่าน

          กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นางบ่าย ลาภูมมา สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

1 1

2. นายวินัย จิวโฮฮวด สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท
1 2

3. นางนวลฉวี ทาสี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพลบุรี จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

1 3

          ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิก มา ณ ที่นี้ด้วย

 

          และ กสธท. ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำจากงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
1. นางสาวสุพัตรา แดงพรม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด
2. นายประกิต สินธุอุทัย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด
3. นางสาวพิชญา แพทย์เกาะ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
4. นายสุชาติ แก่นจันทร์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด
5. นางสาวสุภานัน อุระโลก สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด

2 1

2 2

2 3

2

3

 

 

 

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

 

          การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

          กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท./กสธท. และคณะกรรมการ สสธท./ กสธท. ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 207 ท่าน

          กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวอภิกษณาภา ขันผักแว่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

2. นายเอกพงศ์ พิมตะวงศ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

3. นางนาง ศรีเมือง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

          ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิก มา ณ ที่นี้ด้วย

          และ กสธท. ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำจากงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1. นางสาวเสาวนีย์ พจน์แก่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด
2. นายชาตติการ ทั่วด้าว สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
3. นายชาญชัย เสมียนชัย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด
4. นายปถภณ พิริยะ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด