เนื้อหา

มอบรางวัลทองคำ งานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงาน สัญจร 4 ภาค ภาคกลาง ประจำปี 2561

 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงาน สัญจร 4 ภาค ภาคกลาง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้
รางวัลทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล นางชมัยพร อำไพพันธุ์ 
รางวัลทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 4 รางวัล
1. นายประมวล อ่อนฤทธิ์
2. นางสิริพร หลากสุขถม
3. นางสาวจีระภา บุตรดา
4. นางสาวชลธิสา ฤทธิ์แสวง
รางวัลทองคำหนัก 1 สลึงครึ่ง จำนวน 2 รางวัล
1. นายศิริ เลิศไกร
2. นางสาวอุมาภรณ์ จันดา
 
 
JAD 3051