ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศการยื่นซองเสนอราคาร้านค้า เพื่อการจำหน่วยอาหาร และเครื่องดื่มในร้านอาหาร และร้านกาแฟ

        ด้วย กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) มีความประสงค์จะทำการสอบราคาร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในร้านอาหาร และร้านกาแฟ ตั้งอยู่เลขที่ 199/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยให้มีการจัดจำหน่ายและบริการในราคา ที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการควบคุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเป็นไปตามประกาศของทาง กสธท. ดังต่อไปนี้

 คลิกดูประกาศ