มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม สมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 ณ วันที่ 30 ส.ค. 66 (สอ.สสจ.ขอนแก่น จก.)

    กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท.และคณะกรรมการ กสธท. อนุมัติ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 ให้ทายาทผู้เสียชีวิต สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นางกัลยา โคตรสิทธิ์ จำนวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 2. นางดวน ราชสาร จำนวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยนายปิยรัตน์ โพธินาม ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และนางสังวาลย์ บำรุงศรี รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม

    ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"  

                                                                                                          372635086 1736547856785647 348425692697366086 n

 

  373070215 1736547953452304 3448410811167177110 n