รายงานการเสียชีวิตของสมาชิก

รายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ขอแจ้งรายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการเสียชีวิตและอนุมัติจ่ายเงินฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ได้ที่นี่